Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2014

makemehappy
20:16
9053 0b27
Reposted fromfitspro fitspro
makemehappy
20:05
Przyciągnął ją do siebie i pocałował. Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.
— Miasto Upadłych Aniołów
Reposted fromkajecikowo kajecikowo viairmelin irmelin
makemehappy
19:58
Tumblr
Reposted fromweightless weightless
makemehappy
19:56
Reposted fromweightless weightless
makemehappy
18:51
9428 d0a4
Reposted from4dr1 4dr1 via000monnnn066 000monnnn066
makemehappy
18:48
9946 bbdb
Reposted fromcaraseen caraseen viairmelin irmelin
18:48
8730 7592
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viairmelin irmelin
makemehappy
18:48
Reposted fromtrnks trnks viairmelin irmelin
makemehappy
18:47
9037 def5
Reposted fromcaraseen caraseen viairmelin irmelin
makemehappy
18:47
Najłatwiej zaprzyjaźnić się z mężczyznami, gdy od początku twierdzą, że kochają inne kobiety. Można wtedy z nimi - nazwijmy to - bezpiecznie porozmawiać.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viaecrivain ecrivain
makemehappy
18:47
5908 3e1b
Reposted fromnyaako nyaako viaSayid Sayid

December 19 2013

22:41
6812 5e05
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamyname myname
makemehappy
22:33
Reposted fromoll oll viamyname myname
22:32
aatuta.tumblr.com | follow me on tumblr <3
Reposted fromweheartit weheartit viazapominanie zapominanie
22:17
(9) Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viazapominanie zapominanie
makemehappy
22:16
9485 2598
Reposted fromrestlessmind restlessmind viazapominanie zapominanie
makemehappy
22:16
0973 9b50
Reposted frombadthings badthings viazapominanie zapominanie
22:14
7361 2fe5
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viazapominanie zapominanie
makemehappy
22:14
5640 9c87 500
Reposted fromfau fau viatazniebieskimi tazniebieskimi
makemehappy
22:12
9677 740e
Reposted fromstrangeee strangeee viamyname myname
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl